Arabiska för samlande

iqtiTaaf
ﺍِﻗﺘِﻄَﺎﻑ
samlande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för samlande uttalas iqtiTaaf och skrivs ﺍِﻗﺘِﻄَﺎﻑ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet samlande består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med samlande

Alla bokstäver i samlande

ﺍِﻗﺘِﻄَﺎﻑ
ﻗـ
ـﺘـ
ـﻄـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﺘـ
ـﻄـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
alef
qaf
q
ta
t
Ta
T
alef
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för samlande består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻗﺘِﻄَﺎﻑ och uttalas iqtiTaaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för samlande

ifti3aal blir iqtiTaaf

Vi har sett att det arabiska ordet för samlande skrivs ﺍِﻗﺘِﻄَﺎﻑ och uttalas iqtiTaaf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är q, T och f, blir ordet iqtiTaaf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som samlande