Arabiska för knippe

qiTf
ﻗِﻄﻒ
knippe – maskulinum singular

Det arabiska ordet för knippe uttalas qiTf och skrivs ﻗِﻄﻒ.

Förutom grundformen finns knippe i:

quTuuf
ﻗُﻄُﻮﻑ
knippe – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet knippe består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med knippe

Alla bokstäver i knippe

ﻗِﻄﻒ
ﻗـ
ـﻄـ
ـﻒ
 
ﻗـ
ـﻄـ
ـﻒ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
qaf
q
Ta
T
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för knippe består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗِﻄﻒ och uttalas qiTf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för knippe

fi3l blir qiTf

Vi har sett att det arabiska ordet för knippe skrivs ﻗِﻄﻒ och uttalas qiTf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är q, T och f, blir ordet qiTf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som knippe