Arabiska för skörda, välja

qaTafa
ﻗَﻄَﻒَ
skörda, välja – dåtid han
yaqTifu
ﻳَﻘﻄِﻒُ
skörda, välja – nutid han

Det arabiska verbet för att skörda, välja skrivs ﻗَﻄَﻒَ och uttalas qaTafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘﻄِﻒُ och uttalas yaqTifu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skörda, välja består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skörda, välja

Alla bokstäver i skörda, välja

ﻗَﻄَﻒَ
ﻗـ
ـﻄـ
ـﻒ
 
ﻗـ
ـﻄـ
ـﻒ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
qaf
q
Ta
T
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för skörda, välja består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﻄَﻒَ och uttalas qaTafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skörda, välja

fa3ala blir qaTafa

Vi har sett att det arabiska ordet för skörda, välja skrivs ﻗَﻄَﻒَ och uttalas qaTafa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är q, T och f, blir ordet qaTafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skörda, välja

Böjningsformer av skörda, välja

dåtid
nutid
han
qaTafa
ﻗَﻄَﻒَ
han - dåtid
yaqTifu
ﻳَﻘﻄِﻒُ
han - nutid
hon
qaTafat
ﻗَﻄَﻔَﺖ
hon - dåtid
taqTifu
ﺗَﻘﻄِﻒُ
hon - nutid
jag
qaTaftu
ﻗَﻄَﻔﺖُ
jag - dåtid
'aqTifu
ﺃَﻗﻄِﻒُ
jag - nutid