Arabiska för fruktplockare

miqTaf
ﻣِﻘﻄَﻒ
fruktplockare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fruktplockare uttalas miqTaf och skrivs ﻣِﻘﻄَﻒ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fruktplockare består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Ta som skrivs och uttalas T och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fruktplockare

Alla bokstäver i fruktplockare

ﻣِﻘﻄَﻒ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﻄـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﻄـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
qaf
q
Ta
T
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för fruktplockare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﻘﻄَﻒ och uttalas miqTaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fruktplockare

mif3al blir miqTaf

Vi har sett att det arabiska ordet för fruktplockare skrivs ﻣِﻘﻄَﻒ och uttalas miqTaf. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3al och ordets rotbokstäver är q, T och f, blir ordet miqTaf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fruktplockare