Arabiska för skörda, välja

iqtaTafa
ﺍِﻗﺘَﻄَﻒَ
skörda, välja – dåtid han
yaqtaTifu
ﻳَﻘﺘَﻄِﻒُ
skörda, välja – nutid han

Det arabiska verbet för att skörda, välja skrivs ﺍِﻗﺘَﻄَﻒَ och uttalas iqtaTafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘﺘَﻄِﻒُ och uttalas yaqtaTifu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skörda, välja består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skörda, välja

Alla bokstäver i skörda, välja

ﺍِﻗﺘَﻄَﻒَ
ﻗـ
ـﺘـ
ـﻄـ
ـﻒ
 
ﻗـ
ـﺘـ
ـﻄـ
ـﻒ
 
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
alef
qaf
q
ta
t
Ta
T
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för skörda, välja består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻗﺘَﻄَﻒَ och uttalas iqtaTafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skörda, välja

ifta3ala blir iqtaTafa

Vi har sett att det arabiska ordet för skörda, välja skrivs ﺍِﻗﺘَﻄَﻒَ och uttalas iqtaTafa. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är q, T och f, blir ordet iqtaTafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skörda, välja

Böjningsformer av skörda, välja

dåtid
nutid
han
iqtaTafa
ﺍِﻗﺘَﻄَﻒَ
han - dåtid
yaqtaTifu
ﻳَﻘﺘَﻄِﻒُ
han - nutid
hon
iqtaTafat
ﺍِﻗﺘَﻄَﻔَﺖ
hon - dåtid
taqtaTifu
ﺗَﻘﺘَﻄِﻒُ
hon - nutid
jag
iqtaTaftu
ﺍِﻗﺘَﻄَﻔﺖُ
jag - dåtid
'aqtaTifu
ﺃَﻗﺘَﻄِﻒُ
jag - nutid