Arabiska för del, urval

muqtaTaf
ﻣُﻘﺘَﻄَﻒ
del, urval – maskulinum singular

Det arabiska ordet för del, urval uttalas muqtaTaf och skrivs ﻣُﻘﺘَﻄَﻒ.

Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet del, urval består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med del, urval

Alla bokstäver i del, urval

ﻣُﻘﺘَﻄَﻒ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺘـ
ـﻄـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺘـ
ـﻄـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
qaf
q
ta
t
Ta
T
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för del, urval består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻘﺘَﻄَﻒ och uttalas muqtaTaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för del, urval

mufta3al blir muqtaTaf

Vi har sett att det arabiska ordet för del, urval skrivs ﻣُﻘﺘَﻄَﻒ och uttalas muqtaTaf. Ordet följer mönstret passivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3al och ordets rotbokstäver är q, T och f, blir ordet muqtaTaf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som del, urval