Arabiska för öppnas

tafattaHa
ﺗَﻔَﺘَّﺢَ
öppnas – dåtid han
yatafattaHu
ﻳَﺘَﻔَﺘَّﺢُ
öppnas – nutid han

Det arabiska verbet för att öppnas skrivs ﺗَﻔَﺘَّﺢَ och uttalas tafattaHa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻔَﺘَّﺢُ och uttalas yatafattaHu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet öppnas

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet öppnas består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ta som skrivs och uttalas t och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med öppnas

Alla bokstäver i öppnas

ﺗَﻔَﺘَّﺢَ
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺘـ
ـﺢ
 
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺘـ
ـﺢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
ta
t
fa
f
ta
t
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för öppnas består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻔَﺘَّﺢَ och uttalas tafattaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för öppnas

tafa33ala blir tafattaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för öppnas skrivs ﺗَﻔَﺘَّﺢَ och uttalas tafattaHa. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är f, t och H, blir ordet tafattaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som öppnas

Böjningsformer av öppnas

dåtid
nutid
han
tafattaHa
ﺗَﻔَﺘَّﺢَ
han - dåtid
yatafattaHu
ﻳَﺘَﻔَﺘَّﺢُ
han - nutid
hon
tafattaHat
ﺗَﻔَﺘَّﺤَﺖ
hon - dåtid
tatafattaHu
ﺗَﺘَﻔَﺘَّﺢُ
hon - nutid
jag
tafattaHtu
ﺗَﻔَﺘَّﺤﺖُ
jag - dåtid
'atafattaHu
ﺃَﺗَﻔَﺘَّﺢُ
jag - nutid