Arabiska för öppning

fatH
ﻓَﺘﺢ
öppning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för öppning uttalas fatH och skrivs ﻓَﺘﺢ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet öppning består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ta som skrivs och uttalas t och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med öppning

Alla bokstäver i öppning

ﻓَﺘﺢ
ﻓـ
ـﺘـ
ـﺢ
 
ﻓـ
ـﺘـ
ـﺢ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
fa
f
ta
t
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för öppning består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺘﺢ och uttalas fatH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för öppning

fa3l blir fatH

Vi har sett att det arabiska ordet för öppning skrivs ﻓَﺘﺢ och uttalas fatH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är f, t och H, blir ordet fatH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som öppning