Arabiska för mottaglighet, öppenhet

tafattuH
ﺗَﻔَﺘُّﺢ
mottaglighet, öppenhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mottaglighet, öppenhet uttalas tafattuH och skrivs ﺗَﻔَﺘُّﺢ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mottaglighet, öppenhet består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ta som skrivs och uttalas t och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mottaglighet, öppenhet

Alla bokstäver i mottaglighet, öppenhet

ﺗَﻔَﺘُّﺢ
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺘـ
ـﺢ
 
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺘـ
ـﺢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
ta
t
fa
f
ta
t
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för mottaglighet, öppenhet består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻔَﺘُّﺢ och uttalas tafattuH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mottaglighet, öppenhet

tafa33ul blir tafattuH

Vi har sett att det arabiska ordet för mottaglighet, öppenhet skrivs ﺗَﻔَﺘُّﺢ och uttalas tafattuH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är f, t och H, blir ordet tafattuH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mottaglighet, öppenhet