Arabiska för blommande, öppensinnad

mutafattiH
ﻣُﺘَﻔَﺘِّﺢ
blommande, öppensinnad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för blommande, öppensinnad uttalas mutafattiH och skrivs ﻣُﺘَﻔَﺘِّﺢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blommande, öppensinnad består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs ﻑ och uttalas f, ta som skrivs ﺕ och uttalas t och Ha som skrivs ﺡ och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blommande, öppensinnad

Alla bokstäver i blommande, öppensinnad

ﻣُﺘَﻔَﺘِّﺢ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﺘـ
ـﺢ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﺘـ
ـﺢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
mim
m
ta
t
fa
f
ta
t
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för blommande, öppensinnad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻔَﺘِّﺢ och uttalas mutafattiH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för blommande, öppensinnad

mutafa33il blir mutafattiH

Vi har sett att det arabiska ordet för blommande, öppensinnad skrivs ﻣُﺘَﻔَﺘِّﺢ och uttalas mutafattiH. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är f, t och H, blir ordet mutafattiH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som blommande, öppensinnad