Arabiska för fatha

fatHa
ﻓَﺘﺤَﺔ
fatha – femininum singular

Det arabiska ordet för fatha uttalas fatHa och skrivs ﻓَﺘﺤَﺔ.

Kategori: språkvetenskap
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fatha

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fatha består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ta som skrivs och uttalas t och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fatha

Alla bokstäver i fatha

ﻓَﺘﺤَﺔ
ﻓـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺔ
 
fa
f
ta
t
Ha
H
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fatha består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻓَﺘﺤَﺔ och uttalas fatHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fatha

fa3la blir fatHa

Vi har sett att det arabiska ordet för fatha skrivs ﻓَﺘﺤَﺔ och uttalas fatHa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är f, t och H, blir ordet fatHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fatha