Arabiska för blommig

muzhar
ﻣُﺰﻫَﺮ
blommig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för blommig uttalas muzhar och skrivs ﻣُﺰﻫَﺮ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet blommig

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blommig består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs ﺯ och uttalas z, ha som skrivs ﻩ och uttalas h och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blommig

Alla bokstäver i blommig

ﻣُﺰﻫَﺮ
ﻣـ
ـﺰ
ﻫـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺰ
ﻫـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺰ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
 
mim
m
zayn
z
ha
h
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för blommig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺰﻫَﺮ och uttalas muzhar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för blommig

muf3al blir muzhar

Vi har sett att det arabiska ordet för blommig skrivs ﻣُﺰﻫَﺮ och uttalas muzhar. Ordet följer mönstret passivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3al och ordets rotbokstäver är z, h och r, blir ordet muzhar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som blommig