Arabiska för förargad

muHnaq
ﻣُﺤﻨَﻖ
förargad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förargad uttalas muHnaq och skrivs ﻣُﺤﻨَﻖ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förargad består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, nun som skrivs ﻥ och uttalas n och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förargad

Alla bokstäver i förargad

ﻣُﺤﻨَﻖ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻨـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻨـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
Ha
H
nun
n
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för förargad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺤﻨَﻖ och uttalas muHnaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förargad

muf3al blir muHnaq

Vi har sett att det arabiska ordet för förargad skrivs ﻣُﺤﻨَﻖ och uttalas muHnaq. Ordet följer mönstret passivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3al och ordets rotbokstäver är H, n och q, blir ordet muHnaq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förargad