Arabiska för vas

mazhariyya
ﻣَﺰﻫَﺮِﻳَّﺔ
vas – femininum singular

Det arabiska ordet för vas uttalas mazhariyya och skrivs ﻣَﺰﻫَﺮِﻳَّﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vas består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs ﺯ och uttalas z, ha som skrivs ﻩ och uttalas h och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vas

Alla bokstäver i vas

ﻣَﺰﻫَﺮِﻳَّﺔ
ﻣـ
ـﺰ
ﻫـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺰ
ﻫـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺰ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
mim
m
zayn
z
ha
h
ra
r
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för vas består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﺰﻫَﺮِﻳَّﺔ och uttalas mazhariyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vas

maf3al blir mazhariyya

Vi har sett att det arabiska ordet för vas skrivs ﻣَﺰﻫَﺮِﻳَّﺔ och uttalas mazhariyya. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är z, h och r, blir ordet mazhariyya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vas