Arabiska för trött

mut3ab
ﻣُﺘﻌَﺐ
trött – maskulinum singular

Det arabiska ordet för trött uttalas mut3ab och skrivs ﻣُﺘﻌَﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns trött i:

mut3aba
ﻣُﺘﻌَﺒَﺔ
trött – femininum singular
mut3abaat
ﻣُﺘﻌَﺒَﺎﺕ
trött – femininum plural
mut3abuuna
ﻣُﺘﻌَﺒُﻮﻥَ
trött – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet trött

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet trött består av de arabiska bokstäverna ta som skrivs och uttalas t, ayn som skrivs och uttalas 3 och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med trött

Alla bokstäver i trött

ﻣُﺘﻌَﺐ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
ta
t
ayn
3
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för trött består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘﻌَﺐ och uttalas mut3ab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för trött

muf3al blir mut3ab

Vi har sett att det arabiska ordet för trött skrivs ﻣُﺘﻌَﺐ och uttalas mut3ab. Ordet följer mönstret passivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3al och ordets rotbokstäver är t, 3 och b, blir ordet mut3ab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som trött