Arabiska för blomstrande

muzhir
ﻣُﺰﻫِﺮ
blomstrande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för blomstrande uttalas muzhir och skrivs ﻣُﺰﻫِﺮ.

Förutom grundformen finns blomstrande i:

muzhiruuna
ﻣُﺰﻫِﺮُﻭﻥَ
blomstrande – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blomstrande består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs ﺯ och uttalas z, ha som skrivs ﻩ och uttalas h och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blomstrande

Alla bokstäver i blomstrande

ﻣُﺰﻫِﺮ
ﻣـ
ـﺰ
ﻫـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺰ
ﻫـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺰ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
 
mim
m
zayn
z
ha
h
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för blomstrande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺰﻫِﺮ och uttalas muzhir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för blomstrande

muf3il blir muzhir

Vi har sett att det arabiska ordet för blomstrande skrivs ﻣُﺰﻫِﺮ och uttalas muzhir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3il och ordets rotbokstäver är z, h och r, blir ordet muzhir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som blomstrande