Arabiska för lysande

zaahir
ﺯَﺍﻫِﺮ
lysande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lysande uttalas zaahir och skrivs ﺯَﺍﻫِﺮ.

Förutom grundformen finns lysande i:

zaahiruuna
ﺯَﺍﻫِﺮُﻭﻥَ
lysande – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lysande består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs ﺯ och uttalas z, ha som skrivs ﻩ och uttalas h och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lysande

Alla bokstäver i lysande

ﺯَﺍﻫِﺮ
ﻫـ
ـﺮ
 
ﻫـ
ـﺮ
 
ـﺰ
ـﺎ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
 
zayn
z
alef
ha
h
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för lysande består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯَﺍﻫِﺮ och uttalas zaahir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lysande

faa3il blir zaahir

Vi har sett att det arabiska ordet för lysande skrivs ﺯَﺍﻫِﺮ och uttalas zaahir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är z, h och r, blir ordet zaahir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lysande