Arabiska för tyg

qumaash
ﻗُﻤَﺎﺵ
tyg – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tyg uttalas qumaash och skrivs ﻗُﻤَﺎﺵ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tyg i:

'aqmisha
ﺃَﻗﻤِﺸَﺔ
tyg – maskulinum plural
Kategori: textil
Ordklass: substantiv.

Så används ordet tyg

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tyg består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, mim som skrivs och uttalas m och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tyg

Alla bokstäver i tyg

ﻗُﻤَﺎﺵ
ﻗـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
qaf
q
mim
m
alef
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för tyg består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven shin som skrivs ﺵ och uttalas sh. Ordet skrivs därför ﻗُﻤَﺎﺵ och uttalas qumaash.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver