Arabiska för fläta

Dafiira
ﺿَﻔِﻴﺮَﺓ
fläta – femininum singular

Det arabiska ordet för fläta uttalas Dafiira och skrivs ﺿَﻔِﻴﺮَﺓ.

Förutom grundformen finns fläta i:

Dafaa'ir
ﺿَﻔَﺎﺋِﺮ
fläta – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fläta

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fläta består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fläta

Alla bokstäver i fläta

ﺿَﻔِﻴﺮَﺓ
ﺿـ
ـﻔـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺿـ
ـﻔـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
ـﺔ
 
Dad
D
fa
f
ya
y
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fläta består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺿَﻔِﻴﺮَﺓ och uttalas Dafiira.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fläta

fa3iila blir Dafiira

Vi har sett att det arabiska ordet för fläta skrivs ﺿَﻔِﻴﺮَﺓ och uttalas Dafiira. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iila och ordets rotbokstäver är D, f och r, blir ordet Dafiira.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fläta