Arabiska för flätad

maDfuur
ﻣَﻀﻔُﻮﺭ
flätad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för flätad uttalas maDfuur och skrivs ﻣَﻀﻔُﻮﺭ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flätad består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs ﺽ och uttalas D, fa som skrivs ﻑ och uttalas f och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med flätad

Alla bokstäver i flätad

ﻣَﻀﻔُﻮﺭ
ﻣـ
ـﻀـ
ـﻔـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻀـ
ـﻔـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﻮ
ـﺮ
 
mim
m
Dad
D
fa
f
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för flätad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻀﻔُﻮﺭ och uttalas maDfuur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för flätad

maf3uul blir maDfuur

Vi har sett att det arabiska ordet för flätad skrivs ﻣَﻀﻔُﻮﺭ och uttalas maDfuur. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är D, f och r, blir ordet maDfuur.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som flätad