Arabiska för fläta, väva

Dafara
ﺿَﻔَﺮَ
fläta, väva – dåtid han
yaDfiru
ﻳَﻀﻔِﺮُ
fläta, väva – nutid han

Det arabiska verbet för att fläta, väva skrivs ﺿَﻔَﺮَ och uttalas Dafara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻀﻔِﺮُ och uttalas yaDfiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fläta, väva består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fläta, väva

Alla bokstäver i fläta, väva

ﺿَﻔَﺮَ
ﺿـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺿـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
 
Dad
D
fa
f
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för fläta, väva består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺿَﻔَﺮَ och uttalas Dafara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fläta, väva

fa3ala blir Dafara

Vi har sett att det arabiska ordet för fläta, väva skrivs ﺿَﻔَﺮَ och uttalas Dafara. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är D, f och r, blir ordet Dafara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fläta, väva

Böjningsformer av fläta, väva

dåtid
nutid
han
Dafara
ﺿَﻔَﺮَ
han - dåtid
yaDfiru
ﻳَﻀﻔِﺮُ
han - nutid
hon
Dafarat
ﺿَﻔَﺮَﺕ
hon - dåtid
taDfiru
ﺗَﻀﻔِﺮُ
hon - nutid
jag
Dafartu
ﺿَﻔَﺮﺕُ
jag - dåtid
'aDfiru
ﺃَﺿﻔِﺮُ
jag - nutid