Arabiska för slaktare

jazzaar
ﺟَﺰَّﺍﺭ
slaktare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för slaktare uttalas jazzaar och skrivs ﺟَﺰَّﺍﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns slaktare i:

jazzaaruuna
ﺟَﺰَّﺍﺭُﻭﻥَ
slaktare – maskulinum plural
Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet slaktare består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, zayn som skrivs och uttalas z och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med slaktare

Alla bokstäver i slaktare

ﺟَﺰَّﺍﺭ
ﺟـ
ـﺰ
 
ﺟـ
ـﺰ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺰ
ـﺎ
ـﺮ
 
jim
j
zayn
z
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för slaktare består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﺰَّﺍﺭ och uttalas jazzaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för slaktare

fa33aal blir jazzaar

Vi har sett att det arabiska ordet för slaktare skrivs ﺟَﺰَّﺍﺭ och uttalas jazzaar. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är j, z och r, blir ordet jazzaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som slaktare