Arabiska för ebba ut, sjunka

jazara
ﺟَﺰَﺭَ
ebba ut, sjunka – dåtid han
yajziru
ﻳَﺠﺰِﺭُ
ebba ut, sjunka – nutid han

Det arabiska verbet för att ebba ut, sjunka skrivs ﺟَﺰَﺭَ och uttalas jazara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺠﺰِﺭُ och uttalas yajziru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ebba ut, sjunka består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, zayn som skrivs och uttalas z och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ebba ut, sjunka

Alla bokstäver i ebba ut, sjunka

ﺟَﺰَﺭَ
ﺟـ
ـﺰ
 
ﺟـ
ـﺰ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺰ
ـﺮ
 
jim
j
zayn
z
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för ebba ut, sjunka består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺟَﺰَﺭَ och uttalas jazara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ebba ut, sjunka

fa3ala blir jazara

Vi har sett att det arabiska ordet för ebba ut, sjunka skrivs ﺟَﺰَﺭَ och uttalas jazara. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är j, z och r, blir ordet jazara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ebba ut, sjunka

Böjningsformer av ebba ut, sjunka

dåtid
nutid
han
jazara
ﺟَﺰَﺭَ
han - dåtid
yajziru
ﻳَﺠﺰِﺭُ
han - nutid
hon
jazarat
ﺟَﺰَﺭَﺕ
hon - dåtid
tajziru
ﺗَﺠﺰِﺭُ
hon - nutid
jag
jazartu
ﺟَﺰَﺭﺕُ
jag - dåtid
'ajziru
ﺃَﺟﺰِﺭُ
jag - nutid