Arabiska för massaker

majzara
ﻣَﺠﺰَﺭَﺓ
massaker – femininum singular

Det arabiska ordet för massaker uttalas majzara och skrivs ﻣَﺠﺰَﺭَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns massaker i:

majaazir
ﻣَﺠَﺎﺯِﺭ
massaker – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet massaker består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, zayn som skrivs och uttalas z och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med massaker

Alla bokstäver i massaker

ﻣَﺠﺰَﺭَﺓ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺰ
ـﺮ
ـﺔ
 
mim
m
jim
j
zayn
z
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för massaker består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﺠﺰَﺭَﺓ och uttalas majzara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för massaker

maf3ala blir majzara

Vi har sett att det arabiska ordet för massaker skrivs ﻣَﺠﺰَﺭَﺓ och uttalas majzara. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3ala och ordets rotbokstäver är j, z och r, blir ordet majzara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som massaker