Arabiska för antik, föråldrad

3atiiq
ﻋَﺘِﻴﻖ
antik, föråldrad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för antik, föråldrad uttalas 3atiiq och skrivs ﻋَﺘِﻴﻖ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet antik, föråldrad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet antik, föråldrad består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ta som skrivs och uttalas t och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med antik, föråldrad

Alla bokstäver i antik, föråldrad

ﻋَﺘِﻴﻖ
ﻋـ
ـﺘـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﻋـ
ـﺘـ
ـﻴـ
ـﻖ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ayn
3
ta
t
ya
y
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för antik, föråldrad består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺘِﻴﻖ och uttalas 3atiiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för antik, föråldrad

fa3iil blir 3atiiq

Vi har sett att det arabiska ordet för antik, föråldrad skrivs ﻋَﺘِﻴﻖ och uttalas 3atiiq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är 3, t och q, blir ordet 3atiiq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som antik, föråldrad