Arabiska för tröskel

3ataba
ﻋَﺘَﺒَﺔ
tröskel – femininum singular

Det arabiska ordet för tröskel uttalas 3ataba och skrivs ﻋَﺘَﺒَﺔ.

Kategori: bostad
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tröskel

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tröskel består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ta som skrivs och uttalas t och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tröskel

Alla bokstäver i tröskel

ﻋَﺘَﺒَﺔ
ﻋـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
ayn
3
ta
t
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för tröskel består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﺘَﺒَﺔ och uttalas 3ataba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tröskel

fa3ala blir 3ataba

Vi har sett att det arabiska ordet för tröskel skrivs ﻋَﺘَﺒَﺔ och uttalas 3ataba. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är 3, t och b, blir ordet 3ataba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tröskel