Arabiska för lättsinnig

3aabith
ﻋَﺎﺑِﺚ
lättsinnig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lättsinnig uttalas 3aabith och skrivs ﻋَﺎﺑِﺚ.

Förutom grundformen finns lättsinnig i:

3aabitha
ﻋَﺎﺑِﺜَﺔ
lättsinnig – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lättsinnig består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, beh som skrivs och uttalas b och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lättsinnig

Alla bokstäver i lättsinnig

ﻋَﺎﺑِﺚ
ﻋـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺚ
 
ﻋـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺚ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
ayn
3
alef
beh
b
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för lättsinnig består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺚ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﺑِﺚ och uttalas 3aabith.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lättsinnig

faa3il blir 3aabith

Vi har sett att det arabiska ordet för lättsinnig skrivs ﻋَﺎﺑِﺚ och uttalas 3aabith. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är 3, b och th, blir ordet 3aabith.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lättsinnig