Arabiska för mixtrande

3abath
ﻋَﺒَﺚ
mixtrande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mixtrande uttalas 3abath och skrivs ﻋَﺒَﺚ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mixtrande består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, beh som skrivs och uttalas b och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mixtrande

Alla bokstäver i mixtrande

ﻋَﺒَﺚ
ﻋـ
ـﺒـ
ـﺚ
 
ﻋـ
ـﺒـ
ـﺚ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
ayn
3
beh
b
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för mixtrande består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺚ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺒَﺚ och uttalas 3abath.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mixtrande

fa3al blir 3abath

Vi har sett att det arabiska ordet för mixtrande skrivs ﻋَﺒَﺚ och uttalas 3abath. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är 3, b och th, blir ordet 3abath.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mixtrande