Arabiska för i smärta

mawjuu3
ﻣَﻮﺟُﻮﻉ
i smärta – maskulinum singular

Det arabiska ordet för i smärta uttalas mawjuu3 och skrivs ﻣَﻮﺟُﻮﻉ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet i smärta

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet i smärta består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs ﻭ och uttalas w, jim som skrivs ﺝ och uttalas j och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med i smärta

Alla bokstäver i i smärta

ﻣَﻮﺟُﻮﻉ
ﻣـ
ـﻮ
ﺟـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻮ
ﺟـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
waw
w
jim
j
waw
w
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för i smärta består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻮﺟُﻮﻉ och uttalas mawjuu3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för i smärta

maf3uul blir mawjuu3

Vi har sett att det arabiska ordet för i smärta skrivs ﻣَﻮﺟُﻮﻉ och uttalas mawjuu3. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är w, j och 3, blir ordet mawjuu3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som i smärta