Arabiska för smärta, värka

'awja3a
ﺃَﻭﺟَﻊَ
smärta, värka – dåtid han
yuuji3u
ﻳُﻮﺟِﻊُ
smärta, värka – nutid han

Det arabiska verbet för att smärta, värka skrivs ﺃَﻭﺟَﻊَ och uttalas 'awja3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻮﺟِﻊُ och uttalas yuuji3u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet smärta, värka består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, jim som skrivs och uttalas j och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med smärta, värka

Alla bokstäver i smärta, värka

ﺃَﻭﺟَﻊَ
ﺟـ
ـﻊ
 
ﺟـ
ـﻊ
 
ـﺄ
ـﻮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alif hamza
'
waw
w
jim
j
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för smärta, värka består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻭﺟَﻊَ och uttalas 'awja3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för smärta, värka

'af3ala blir 'awja3a

Vi har sett att det arabiska ordet för smärta, värka skrivs ﺃَﻭﺟَﻊَ och uttalas 'awja3a. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är w, j och 3, blir ordet 'awja3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som smärta, värka

Böjningsformer av smärta, värka

dåtid
nutid
han
'awja3a
ﺃَﻭﺟَﻊَ
han - dåtid
yuuji3u
ﻳُﻮﺟِﻊُ
han - nutid
hon
'awja3at
ﺃَﻭﺟَﻌَﺖ
hon - dåtid
tuuji3u
ﺗُﻮﺟِﻊُ
hon - nutid
jag
'awja3tu
ﺃَﻭﺟَﻌﺖُ
jag - dåtid
'uuji3u
ﺃُﻭﺟِﻊُ
jag - nutid