Arabiska för smärtsam

mawji3
ﻣَﻮﺟِﻊ
smärtsam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för smärtsam uttalas mawji3 och skrivs ﻣَﻮﺟِﻊ.

Förutom grundformen finns smärtsam i:

mawji3a
ﻣَﻮﺟِﻌَﺔ
smärtsam – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet smärtsam

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet smärtsam består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs ﻭ och uttalas w, jim som skrivs ﺝ och uttalas j och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med smärtsam

Alla bokstäver i smärtsam

ﻣَﻮﺟِﻊ
ﻣـ
ـﻮ
ﺟـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻮ
ﺟـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
waw
w
jim
j
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för smärtsam består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻮﺟِﻊ och uttalas mawji3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för smärtsam

maf3il blir mawji3

Vi har sett att det arabiska ordet för smärtsam skrivs ﻣَﻮﺟِﻊ och uttalas mawji3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3il och ordets rotbokstäver är w, j och 3, blir ordet mawji3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som smärtsam