Arabiska för känna smärta, lida

tawajja3a
ﺗَﻮَﺟَّﻊَ
känna smärta, lida – dåtid han
yatawajja3u
ﻳَﺘَﻮَﺟَّﻊُ
känna smärta, lida – nutid han

Det arabiska verbet för att känna smärta, lida skrivs ﺗَﻮَﺟَّﻊَ och uttalas tawajja3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻮَﺟَّﻊُ och uttalas yatawajja3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet känna smärta, lida består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs ﻭ och uttalas w, jim som skrivs ﺝ och uttalas j och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med känna smärta, lida

Alla bokstäver i känna smärta, lida

ﺗَﻮَﺟَّﻊَ
ﺗـ
ـﻮ
ﺟـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﻮ
ﺟـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
ta
t
waw
w
jim
j
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för känna smärta, lida består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻮَﺟَّﻊَ och uttalas tawajja3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för känna smärta, lida

tafa33ala blir tawajja3a

Vi har sett att det arabiska ordet för känna smärta, lida skrivs ﺗَﻮَﺟَّﻊَ och uttalas tawajja3a. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är w, j och 3, blir ordet tawajja3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som känna smärta, lida

Böjningsformer av känna smärta, lida

dåtid
nutid
han
tawajja3a
ﺗَﻮَﺟَّﻊَ
han - dåtid
yatawajja3u
ﻳَﺘَﻮَﺟَّﻊُ
han - nutid
hon
tawajja3at
ﺗَﻮَﺟَّﻌَﺖ
hon - dåtid
tatawajja3u
ﺗَﺘَﻮَﺟَّﻊُ
hon - nutid
jag
tawajja3tu
ﺗَﻮَﺟَّﻌﺖُ
jag - dåtid
'atawajja3u
ﺃَﺗَﻮَﺟَّﻊُ
jag - nutid