Arabiska för byggnad

3imaara
ﻋِﻤَﺎﺭَﺓ
byggnad – femininum singular

Det arabiska ordet för byggnad uttalas 3imaara och skrivs ﻋِﻤَﺎﺭَﺓ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet byggnad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet byggnad består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med byggnad

Alla bokstäver i byggnad

ﻋِﻤَﺎﺭَﺓ
ﻋـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ـﺮ
ـﺔ
 
ayn
3
mim
m
alef
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för byggnad består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋِﻤَﺎﺭَﺓ och uttalas 3imaara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för byggnad

fi3aala blir 3imaara

Vi har sett att det arabiska ordet för byggnad skrivs ﻋِﻤَﺎﺭَﺓ och uttalas 3imaara. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är 3, m och r, blir ordet 3imaara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som byggnad