Arabiska för vara sen

ta'akhkhara
ﺗَﺄَﺧَّﺮَ
vara sen – dåtid han
yata'akhkharu
ﻳَﺘَﺄَﺧَّﺮُ
vara sen – nutid han

Det arabiska verbet för att vara sen skrivs ﺗَﺄَﺧَّﺮَ och uttalas ta'akhkhara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺄَﺧَّﺮُ och uttalas yata'akhkharu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet vara sen

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara sen består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ', kha som skrivs ﺥ och uttalas kh och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara sen

Alla bokstäver i vara sen

ﺗَﺄَﺧَّﺮَ
ﺗـ
ـﺄ
ﺧـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺄ
ﺧـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺄ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
 
ta
t
alif hamza
'
kha
kh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för vara sen består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺄَﺧَّﺮَ och uttalas ta'akhkhara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av vara sen

dåtid
nutid
han
ta'akhkhara
ﺗَﺄَﺧَّﺮَ
han - dåtid
yata'akhkharu
ﻳَﺘَﺄَﺧَّﺮُ
han - nutid
hon
ta'akhkharat
ﺗَﺄَﺧَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tata'akhkharu
ﺗَﺘَﺄَﺧَّﺮُ
hon - nutid
jag
ta'akhkhartu
ﺗَﺄَﺧَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'ata'akhkharu
ﺃَﺗَﺄَﺧَّﺮُ
jag - nutid