Arabiska för sen

muta'akhkhir
ﻣُﺘَﺄَﺧِّﺮ
sen – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sen uttalas muta'akhkhir och skrivs ﻣُﺘَﺄَﺧِّﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns sen i:

muta'akhkhira
ﻣُﺘَﺄَﺧِّﺮَﺓ
sen – femininum singular
muta'akhkhiraat
ﻣُﺘَﺄَﺧِّﺮَﺍﺕ
sen – femininum plural
muta'akhkhiruuna
ﻣُﺘَﺄَﺧِّﺮُﻭﻥَ
sen – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet sen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sen består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', kha som skrivs och uttalas kh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sen

Alla bokstäver i sen

ﻣُﺘَﺄَﺧِّﺮ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺄ
ﺧـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺄ
ﺧـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺄ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
 
mim
m
ta
t
alif hamza
'
kha
kh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för sen består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﺄَﺧِّﺮ och uttalas muta'akhkhir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver