Arabiska för nyligast, senast, sist

'akhiir
ﺃَﺧِﻴﺮ
nyligast, senast, sist – maskulinum singular

Det arabiska ordet för nyligast, senast, sist uttalas 'akhiir och skrivs ﺃَﺧِﻴﺮ.

Förutom grundformen finns nyligast, senast, sist i:

'akhiira
ﺃَﺧِﻴﺮَﺓ
nyligast, senast, sist – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet nyligast, senast, sist

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nyligast, senast, sist består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', kha som skrivs och uttalas kh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nyligast, senast, sist

Alla bokstäver i nyligast, senast, sist

ﺃَﺧِﻴﺮ
ﺧـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
alif hamza
'
kha
kh
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för nyligast, senast, sist består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﺧِﻴﺮ och uttalas 'akhiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver