Kom inte sent för vårt möte.

Den arabiska frasen Kom inte sent för vårt möte. uttalas laa tata'akhkhar 3an maw3idinaa och skrivs ﻟَﺎ ﺗَﺘَﺄَﺧَّﺮ ﻋَﻦ ﻣَﻮﻋِﺪِﻧَﺎ

De arabiska orden i Kom inte sent för vårt möte.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Kom inte sent för vårt möte.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

inte, nej

ﻟَﺎ
Uttal: laa
Svensk versättning: inte, nej
Ordklass: blandat

att vara sen

ﺗَﺘَﺄَﺧَّﺮ
Uttal: tata'akhkhar
Svensk versättning (av ordets grundform): att vara sen
Ordklass: verb
person: du (m)
tempus: jussiv

Grundformen av att vara sen

ﺗَﺄَﺧَّﺮَ
ta'akhkhara
(dåtid han)

bort från, om

ﻋَﻦ
Uttal: 3an
Svensk versättning: bort från, om
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

bokning, möte

ﻣَﻮﻋِﺪِﻧَﺎ
Uttal: maw3idinaa
Svensk versättning (av ordets grundform): bokning, möte
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av bokning, möte

ﻣَﻮﻋِﺪ
maw3id
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ْﻨَﺎ
naa
våran (dual)
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.