Arabiska för fördröjning

ta'khiir
ﺗَﺄﺧِﻴﺮ
fördröjning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fördröjning uttalas ta'khiir och skrivs ﺗَﺄﺧِﻴﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fördröjning består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', kha som skrivs och uttalas kh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fördröjning

Alla bokstäver i fördröjning

ﺗَﺄﺧِﻴﺮ
ﺗـ
ـﺄ
ﺧـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺄ
ﺧـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺄ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ta
t
alif hamza
'
kha
kh
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för fördröjning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺄﺧِﻴﺮ och uttalas ta'khiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver