Arabiska för sandbank

Diffa
ﺿِﻔَّﺔ
sandbank – femininum singular

Det arabiska ordet för sandbank uttalas Diffa och skrivs ﺿِﻔَّﺔ.

Förutom grundformen finns sandbank i:

Diffaat
ﺿِﻔَّﺎﺕ
sandbank – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet sandbank

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sandbank består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, fa som skrivs och uttalas f och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i sandbank

ﺿِﻔَّﺔ
ﺿـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﺿـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
Dad
D
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för sandbank består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺿِﻔَّﺔ och uttalas Diffa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver