Arabiska för anka

baTTa
ﺑَﻄَّﺔ
anka – femininum singular

Det arabiska ordet för anka uttalas baTTa och skrivs ﺑَﻄَّﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns anka i:

baTT
ﺑَﻂّ
anka – femininum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet anka

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anka består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, Ta som skrivs och uttalas T och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i anka

ﺑَﻄَّﺔ
ﺑـ
ـﻄـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﻄـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺔ
 
beh
b
Ta
T
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för anka består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑَﻄَّﺔ och uttalas baTTa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver