Arabiska för numrera

3addada
ﻋَﺪَّﺩَ
numrera – dåtid han
yu3addidu
ﻳُﻌَﺪِّﺩُ
numrera – nutid han

Det arabiska verbet för att numrera skrivs ﻋَﺪَّﺩَ och uttalas 3addada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﺪِّﺩُ och uttalas yu3addidu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet numrera består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med numrera

Alla bokstäver i numrera

ﻋَﺪَّﺩَ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
ـﺪ
 
ayn
3
dal
d
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för numrera består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺪَّﺩَ och uttalas 3addada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av numrera

dåtid
nutid
han
3addada
ﻋَﺪَّﺩَ
han - dåtid
yu3addidu
ﻳُﻌَﺪِّﺩُ
han - nutid
hon
3addadat
ﻋَﺪَّﺩَﺕ
hon - dåtid
tu3addidu
ﺗُﻌَﺪِّﺩُ
hon - nutid
jag
3addadtu
ﻋَﺪَّﺩﺕُ
jag - dåtid
'u3addidu
ﺃُﻋَﺪِّﺩُ
jag - nutid