Arabiska för förberedelse

isti3daad
ﺍِﺳﺘِﻌﺪَﺍﺩ
förberedelse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förberedelse uttalas isti3daad och skrivs ﺍِﺳﺘِﻌﺪَﺍﺩ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förberedelse består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förberedelse

Alla bokstäver i förberedelse

ﺍِﺳﺘِﻌﺪَﺍﺩ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
ـﺎ
ـﺪ
 
alef
sin
s
ta
t
ayn
3
dal
d
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för förberedelse består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘِﻌﺪَﺍﺩ och uttalas isti3daad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver