Arabiska för många

3adiid
ﻋَﺪِﻳﺪ
många – maskulinum singular

Det arabiska ordet för många uttalas 3adiid och skrivs ﻋَﺪِﻳﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns många i:

3adiida
ﻋَﺪِﻳﺪَﺓ
många – femininum singular
3adiiduuna
ﻋَﺪِﻳﺪُﻭﻥَ
många – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet många

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet många består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med många

Alla bokstäver i många

ﻋَﺪِﻳﺪ
ﻋـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
ayn
3
dal
d
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för många består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺪِﻳﺪ och uttalas 3adiid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver