Arabiska för talrik, varierande

muta3addid
ﻣُﺘَﻌَﺪِّﺩ
talrik, varierande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för talrik, varierande uttalas muta3addid och skrivs ﻣُﺘَﻌَﺪِّﺩ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet talrik, varierande består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med talrik, varierande

Alla bokstäver i talrik, varierande

ﻣُﺘَﻌَﺪِّﺩ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
ـﺪ
 
mim
m
ta
t
ayn
3
dal
d
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för talrik, varierande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻌَﺪِّﺩ och uttalas muta3addid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver