Arabiska för kondensator

mukaththif
ﻣُﻜَﺜِّﻒ
kondensator – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kondensator uttalas mukaththif och skrivs ﻣُﻜَﺜِّﻒ.

Kategori: teknik
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kondensator består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, tha som skrivs och uttalas th och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kondensator

Alla bokstäver i kondensator

ﻣُﻜَﺜِّﻒ
ﻣـ
ـﻜـ
ـﺜـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻜـ
ـﺜـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
kaf
k
tha
th
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för kondensator består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻜَﺜِّﻒ och uttalas mukaththif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver