Arabiska för ånga

bukhaar
ﺑُﺨَﺎﺭ
ånga – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ånga uttalas bukhaar och skrivs ﺑُﺨَﺎﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ånga

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ånga består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs ﺏ och uttalas b, kha som skrivs ﺥ och uttalas kh och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ånga

Alla bokstäver i ånga

ﺑُﺨَﺎﺭ
ﺑـ
ـﺨـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺨـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ـﺮ
 
beh
b
kha
kh
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för ånga består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑُﺨَﺎﺭ och uttalas bukhaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver