Arabiska för damma

Damma
ﺿَﻤَّﺔ
damma – femininum singular

Det arabiska ordet för damma uttalas Damma och skrivs ﺿَﻤَّﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: språkvetenskap
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet damma

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet damma består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med damma

Alla bokstäver i damma

ﺿَﻤَّﺔ
ﺿـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﺿـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
Dad
D
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för damma består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺿَﻤَّﺔ och uttalas Damma.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver