Arabiska för sopa

kanasa
ﻛَﻨَﺲَ
sopa – dåtid han
yaknusu
ﻳَﻜﻨُﺲُ
sopa – nutid han

Det arabiska verbet för att sopa skrivs ﻛَﻨَﺲَ och uttalas kanasa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻜﻨُﺲُ och uttalas yaknusu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sopa består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, nun som skrivs och uttalas n och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sopa

Alla bokstäver i sopa

ﻛَﻨَﺲَ
ﻛـ
ـﻨـ
ـﺲ
 
ﻛـ
ـﻨـ
ـﺲ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
kaf
k
nun
n
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för sopa består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻛَﻨَﺲَ och uttalas kanasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sopa

fa3ala blir kanasa

Vi har sett att det arabiska ordet för sopa skrivs ﻛَﻨَﺲَ och uttalas kanasa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är k, n och s, blir ordet kanasa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sopa

Böjningsformer av sopa

dåtid
nutid
han
kanasa
ﻛَﻨَﺲَ
han - dåtid
yaknusu
ﻳَﻜﻨُﺲُ
han - nutid
hon
kanasat
ﻛَﻨَﺴَﺖ
hon - dåtid
taknusu
ﺗَﻜﻨُﺲُ
hon - nutid
jag
kanastu
ﻛَﻨَﺴﺖُ
jag - dåtid
'aknusu
ﺃَﻛﻨُﺲُ
jag - nutid