Arabiska för sopa

kannasa
ﻛَﻨَّﺲَ
sopa – dåtid han
yukannisu
ﻳُﻜَﻨِّﺲُ
sopa – nutid han

Det arabiska verbet för att sopa skrivs ﻛَﻨَّﺲَ och uttalas kannasa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻜَﻨِّﺲُ och uttalas yukannisu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sopa består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, nun som skrivs och uttalas n och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sopa

Alla bokstäver i sopa

ﻛَﻨَّﺲَ
ﻛـ
ـﻨـ
ـﺲ
 
ﻛـ
ـﻨـ
ـﺲ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
kaf
k
nun
n
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för sopa består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻛَﻨَّﺲَ och uttalas kannasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sopa

fa33ala blir kannasa

Vi har sett att det arabiska ordet för sopa skrivs ﻛَﻨَّﺲَ och uttalas kannasa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är k, n och s, blir ordet kannasa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sopa

Böjningsformer av sopa

dåtid
nutid
han
kannasa
ﻛَﻨَّﺲَ
han - dåtid
yukannisu
ﻳُﻜَﻨِّﺲُ
han - nutid
hon
kannasat
ﻛَﻨَّﺴَﺖ
hon - dåtid
tukannisu
ﺗُﻜَﻨِّﺲُ
hon - nutid
jag
kannastu
ﻛَﻨَّﺴﺖُ
jag - dåtid
'ukannisu
ﺃُﻛَﻨِّﺲُ
jag - nutid