Arabiska för gatusopare

kannaas
ﻛَﻨَّﺎﺱ
gatusopare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gatusopare uttalas kannaas och skrivs ﻛَﻨَّﺎﺱ.

Om ljudfilerna
Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gatusopare består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, nun som skrivs och uttalas n och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gatusopare

Alla bokstäver i gatusopare

ﻛَﻨَّﺎﺱ
ﻛـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﻛـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
kaf
k
nun
n
alef
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för gatusopare består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛَﻨَّﺎﺱ och uttalas kannaas.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gatusopare

fa33aal blir kannaas

Vi har sett att det arabiska ordet för gatusopare skrivs ﻛَﻨَّﺎﺱ och uttalas kannaas. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är k, n och s, blir ordet kannaas.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gatusopare